Even voorstellen...

Toneel pinokkelijn werd in de begin jaren '70 geboren in de schoot van de familie Janssens.

In het begin speelde Fons Janssens met enkele familieleden eenvoudige toneelstukjes op de feesten van KVG, MILAC en andere verenigingen. Al spoedig kregen ze de fameuze toneelmicrobe te pakken. De groep werd uitgebreid met spelers en medewerkers van buiten de familie en Pinokkelijn werd een heus toneelgezelschap.

Pinokkelijn brengt elk jaar minstens één grote zaalproductie, en daarnaast meestal nog wat "kleiner werk", zoals eenakters, straattoneel en gelegenheidsstukken.

In al die jaren was het repertoire steeds zeer gevarieerd: komische en ernstige stukken, ouder en modern toneelwerk, van Vlaamse en buitenlandse schrijvers, een musical, eigen bewerkingen,... met de enige voorwaarde dat het een goed stuk moest zijn.