1987 - The Sweeney Todd shock n'roll show

Swingende musical in een regie van Paul Ruys en Cit Peeters.

Personages

SWEENEY TODD  

MRS. WILMA LOVETT  

TOBIAS  

ANGELA  

AMAZING ALONZO  

FOOZLE  

OTHELLO  

TOMMY  

BILLY  

BEAUJOLAIS BELLE  

BRIGADIER  

KRANTENJONGEN  

KRANTENJONGEN  

ZAKKENROLSTER  

KONINGIN ELISABETH  

CHAUFFEUR  

DWERG  

DWERG  

DWERG  

DWERG  

GEEST  

GEEST  

GEEST  

GEEST  

KLANT  

KLANT  

KLANT  

KLANT  

KLANT  

BURGER  

BURGER  

BURGER  

TECHNICUS  

ZANGERES ZONDER NAAM  

Voorstellingen

17 januari 1987

3 opvoeringen

Gildenhuis Stationsstraat Essen

Lied: Ik ben het kwaad

Kwaadaardig,
O wat vind ik het heerlijk,
Ik aardig,
Ah, je vergist je deerlijk.

Geen kapperszaak in heel de stad
Is zo de moeite waard als die van mij:
De klant verliest zijn leven
Met zijn baard.

Slecht ben ik
Messcherp, dat is mijn geest.
Slecht ben ik,
Hij is er zo geweest!

Slecht ben ik,
Ja, lach maar, ik zaag van oor
Tot oor die goochelaar middendoor.

Geen kapper in heel Londen
Werkt zo clean als Sweeney Todd.
Ik scheer mijn klanten keurig uit,
Niet zelden tot op het bot.

Afgrijselijk,
Hoe ik van misdaad houd
Een minuutje
En Sweeney maakt je koud!

Lied: Iets vreemds aan de gang

Er is pericolo in questa oscura tomba.
Ik moet hier weg, wat ik je zeg,
Voordat ik als lijk straks morte hier lig.

Ik wou me laten knippen,
Maar het werd mijn levensdraadje,
Ik zit in je pasteitje
Laat me niet vallen maatje.

Todd sneed me de keel af
Voordat ik me kon verweren,
Ik wou me nota bene
Alleen maar laten scheren.

Wat een ellende, wat een stom eind!
Wat hadden we te zoeken bij zo'n barbier!
Ik had mijn baard veel beter
maar kunnen laten staan.
Bah. Die Todd z'n scherpgeslepen
Scheermes zit me nog tot hier!

Ah, per favore, laat mij toch leef,
Ecco mio core, tril, schok en beef.
Niette zo loer, Signore spirito.
Prego, povre Angela nietto zo stoer.

Ik wil zijn kop zien rollen,
Voor Todd is nu de tijd daar.
Ik wil zijn bloed doen stollen,
Zoals hij deed met hen daar!

Wij willen onze wraak,
Dus doen wijn deze dans.
U, let toch op uw zaak,
Ook U loopt deze kans!

Krantenartikels gevonden in het programma

Kapper bewaarde vreselijk geheim

Tijdens de afgelopen maanden werden de bewoners van Fleet Street regelmatig opgeschrikt door snerpend gegil, dat steeds uit pand nr. 10 scheen te komen, alwaar de heer Sweeney T. een keurige kapperszaak uitbaat.

Een eerste onderzoek door de Londense politiediensten leverde, behalve enkele kledingstukken van onduidelijke herkomst, niets op, zodat de politie nu een afwachtende houding aanneemt.


Een woeste kapper?

De verontruste buren laten het hierbij niet zitten en eisen een diepgaand onderzoek naar de geheimzinnige gebeurtenissen, die slechts het topje van een ijsberg schijnen uit te maken. Zo vertelt mevrouw Peggy S. die recht tegenover het kapsalon woont, dat zij reeds wekenlang ongemerkt de klanten van Sweeney T. gadeslaat. "Ik wil mijn buurman niet begluren", aldus mevrouw Peggy S., "maar het valt mij op dat sommige klanten wel langs de voordeur binnengaan, maar niet langs dezelfde weg weer buitenkomen. Wie weet welk afgrijselijk lot hen binnen te wachten stond!" Ook de andere buren bevestigen het verhaal van mevrouw S.


Pasteibakkerin vergaarde enorm fortuin

In verband met de gruwelijke verdenkingen tegen Sweeney T. wordt de laatste tijd steeds vaker de naam van Wilma L. genoemd. Wilma L. baat een pasteibakkerij uit, die naast het kapsalon van T. gelegen is. Deze pasteibakkerij is op enkele maanden tijd van een onooglijk winkeltje tot één van de drukst bezochte zaken van onze stad uitgegroeid. Haar rijkdom dankt Wilma L. aan een nieuw pasteitje, waarvan zij het recept angstvallig geheim houdt.

Is het toeval of niet? Het succes van Wilma L. valt samen met de geheimzinnige gebeurtenissen bij Sweeney T. ...


Een gruwelijk span

Boze tongen fluisteren dat Sweeney T. en Wilma L. een duivelspact gesloten hebben, om zich ten koste van hun argeloze slachtoffers te verrijken. Er is sprake van diefstal, moord en zelfs menseneterij. De ongerustheid van de bewoners van Fleet Street is dus zeer begrijpelijk, evenals hun eis om Sweeney T. en Wilma L. gerechtelijk te laten vervolgen.
(de hoofdredacteur)

Lied van feestje na de opvoering

Aria uit de zesde akte van de musical: "The Sweeney Todd shock n'roll show"


't Bestuur dacht we pakken dit keer een makkelijk stuk,
met liedjes en dansjes en ook een goocheltruc,
een veertigtal spelers, het liep toch zo gesmeerd,
wat Milbou niet kon heeft de Ruys geregisseerd.

Want Pinokkelijn, speelt voor groot en klein, met veel varia
Een lange agent, het dwergkorps attent, in één aria.


De Paul die werd tot regisseur gebombardeerd,
hij heeft met veel flair dan dit stuk geregisseerd,
hij zocht en vond dan een goeie assistent
de tweede regisseur ja dat werd dan de Vincent.

En was't half acht, de Paul stond op wacht, maar niemand die kwam
Een uurke te laat, je weet hoe dat gaat, begonnen w'er aan.


Zie j'het niet zo zitten, heb je geen zeeman,
De Pep liet het zitten dus we pakten Herman,
In't heetst van de strijd deed den Herman niet meer mee
Richarreke van Roey hielp ons toen uit de puree.

We speelden toch voort, met Sweeney die moord, Alonzo the Great
Othello die lakt, en Lovett die bakt, pasteitjes zo heet.


Ieder technisch lid speelde ook een keer graag mee,
Christine zonder naam en vooral agent René,
Dus vroegen we Joris, André en Marc erbij,
Gelukkig hielpen Linda en Carla als altij.

Zo groeide het spel, Marc schilderde wel, werden zakken gerold
Angela werkt voor twee, Fons was dominee en Billy gemold.
Seppe Hertogs

Het verhaal

De kapper / tandarts Sweeney Todd en zijn buurvrouw, slager Lovett drijven een succesvol, dubieus handeltje. Als op een dag de rijke diamanthandelaar Mannheim verdwijnt, krijgt het rare duo te maken met inspecteur Ben Carlyle. Die alles tot op de bodem wil onderzoeken.

De duivelse barbier van Fleet Street, genaamd Sweeney Todd, zet met zijn gemene buurvrouw, pasteienbakster Wilhelmina Lovett, een duister zaakje op. Todd brengt zijn klanten om het leven en berooft ze en sluist de lichamen door naar Lovett die ze gebruikt voor de vulling van haar pasteien.....

Todd die de straatjongen Tobias in dienst neemt, krijgt twee klanten na elkaar. Eerst moet de straatgoochelaar de Amazing Alonzo het ontgelden. Todd die met het afmaken van Alonzo nogal een hoop bloed morst besluit zijn klanten via zijn ingenieus omklappende stoel te pletter te laten vallen. Zijn tweede klant, de zeeman Billy, is dan het eerste slachtoffer van dit plan.

Intussen denkt de slimme Tobias het geheim van Todd ontdekt te hebben, maar Todd mishandelt de jongen zo, dat hij het wel uit zijn hoofd laat de politie erbij te halen.

Todd en Lovett spreken af elkaar te ontmoeten in het bierhuis van Beaujolais Belle. Daar kunnen ze in alle rust hun duistere geheim bespreken. In het bierhuis zijn tevens Foozle, het hulpje van de vermoorde goochelaar Alonzo, met zijn hond Orlando. Ook in het bierhuis aanwezig is Tommy het scheepsmaatje van de vermoorde matroos Billy. Foozle wacht daar op zijn baas en Tommy had afgesproken om er wat te gaan drinken met zijn maatje.

Als Foozle en Tommy, Todd het bierhuis in zien komen, beginnen ze te beseffen dat er iets niet in de haak is. Ze confronteren Todd dan ook met de vermissing van hun baas en maat. Todd die alles hevig ontkent moet het vervolgens opnemen tegen de hond Orlando, die goed merkt dat de barbier meer weet dan hij los wil laten.

De dreigende ruzie wordt verstoord door de komst van koningin Victoria in eigen persoon.

Intussen gaan de zaken van Lovett steeds beter. Iedere dag staat er een flinke rij mensen voor haar deur die allemaal op de pasteien afkomen. Angela, het knechtje van Lovett, wordt compleet afgemat door haar bazin en maakt overuren in de kelder, waar de pasteioven staat. Moe en uitgeput valt ze op de grond om uit te rusten. Dan vindt ze een haar en een knoop in een pastei en begint te beseffen dat er iets vreemds aan de hand is. Dan verschijnt een groep geesten met de geest van de goochelaar Alonzo.

Tobias die denkt het raadsel te kunnen oplossen, komt via een geheime gang in de kelder van Lovett. Daar ziet ze het lijk van de matroos Billy liggen. Maar Billy leeft nog, want een zeeman heeft negen levens. Een duidelijke vonk springt over, maar er is geen tijd te verliezen, want Todd moet voor de bijl.

Todd heeft intussen een slaande ruzie met Lovett en schiet haar neer. Nu denkt hij in rust te kunnen gaan leven, maar het is Angela die alles gezien heeft. Todd wordt opgepakt en alle helden krijgen een onverwacht happy end. Voor Todd loopt alles slecht af; hij wordt opgehangen in een straat in London.