1981 - Hannibal

Een komische thriller van R. Feenstra in een regie van Gerbrand Van Soom.

In de herberg "De Hertog van Brabant" zit de waard, Klaas Braams, met de handen in het haar. Zijn herberg die vroeger zo druk bezocht werd, krijgt nu haast geen klanten meer. Dan stapt een eigenaardig mannetje binnen: Hannibal. Hij weet een prima manier om de herberg terug in de belangstelling te krijgen: een verhaal over een verborgen schat.

In de loop van de avond komen er nog andere gasten opduiken, die allen zo hun eigen bedoelingen hebben: een journalist, een oud echtpaar, een fotomodel, een schooljuffrouw en een vertegenwoordigster. Dan gebeuren er dingen die niets meer met fantasie te maken hebben: geheimzinnige geluiden, een lijk.

Wie heeft hier de hand in?

Een van de gasten, of een geheimzinnige onbekende?

Voor de aanwezigen wordt het een nacht vol spanning, tot de verrassende ontknoping volgt.

Personages

BRAAMS  

JURJEN  

HANNIBAL  

EKSTER  

TILLY  

BULDER  

YVONNE  

JUFFROUW NAGEL  

DOKTER  

RIKA  

Medewerkers

Regie

Voorzegger

Licht en geluid

Affiche en programma

Decor

Grime

Fotografie

Affiche en programma

Auteur

R. Feenstra

Voorstellingen

Zaterdag 31 januari 1981

Zondag 1 februari 1981

Gildenhuis Stationsstraat Essen

Uit de krant

Zaterdag en zondag bracht de plaatselijke toneelgroep Pinokkelijn te Essen twee opvoeringen van "Hannibal", een komische thriller van de auteur R.Feenstra. Beide voorstellingen vielen erg in de smaak van het publiek dat overigens gewoon is geworden van Pinokkelijn goed gebrachte stukken op de planken te krijgen.

Pinokkelijn koos ditmaal voor een komische thriller, wat bijzondere inspanning vergt van regisseur en acteurs. De lach mag de spanning niet breken en het moet gezegd worden dat Pinokkelijn de juiste toon al vlug vond.