1996 - Kasteel in Zweden

Een stuk van Françoise Sagan in een regie van Cit Peeters en Paul Ruys.

Boeken lezen en herlezen, kaarten, spelletjes spelen... het leven kan behoorlijk eentonig zijn in een afgelegen kasteel. Gelukkig komt neef Fréderic uit Stockholm op bezoek en hij lijkt van plan om een hele tijd te blijven: dat geeft ideeën voor nieuwe "gezelschapsspelletjes", waarbij er soms grof gepokerd wordt.

Fréderic brengt wat afwisseling in het saaie leven op het kasteel, maar toch is niet iedereen blij met zijn komst; er zijn zaken waar men niet over praat, er zijn bedekte waarschuwingen... en wat als het begint te sneeuwen?

De intrigerende gewoontes van deze adellijke nietsnutten, relaties die even vluchtig zijn als aquavit, de sneeuw: dit zijn de troeven in een spel dat eindigt in een verrassende ontknoping.

Personages

ELéONORE VAN MILHEM  

SéBASTIEN VAN MILHEM  

HUGO FALSEN  

AGATHE FALSEN  

FRéDERIC FALSEN  

OPHéLIE FALSEN  

GUNTHER  

DE MOEDER  

Voorstellingen

Zaterdag 3 feb 20:30

Zondag 4 feb 14:30

Vrijdag 9 feb 20:30

Zaterdag 10 feb 20:30

Gildenhuis Stationsstraat Essen

Françoise Sagan

Françoise Sagan Françoise Sagan, ooit het enfant terrible van de Franse literaire wereld, debuteerde in 1954 met de roman "Bonjour tristesse" en verwekte meteen schandaal.

In haar boeken en toneelstukken, waaronder "Chateau en Suède" (1960) schetst zij de levenswijze van een decadente bourgeoisie, voor wie liefde slechts een tijdverdrijf is. De weinig diepgaande relaties bieden slechts een tijdelijke vlucht uit de eenzaamheid en de verveling. Op intelligente wijze ontleedt de schrijfster de gevoelens, het cynisme en de moraliteit van haar personages.

Uit de krant

(GVA 15 februari 1996)

Thriller doet het

[Essen] Met "Kasteel in Zweden", een toneelspel van Françoise Sagan, oogstte toneelkring Pinokkelijn weer heel wat succes. In het Gildenhuis van Essen brachten de acteurs tot vier keer toe een volle zaal in de ban van hun spel. Het succes van de psychologische thriller bewees eens te meer dat amateurtoneel méér kan bieden dan louter vrijblijvende ontspanning. "Kasteel in Zweden", in een regie van Cit Peeters en Paul Ruys, confronteerde het publiek met de decadente wereld van cynische nietsnutten en sleepte het mee in de vaart van de gebeurtenissen, tot de verrassende ontknoping volgde.

Nog uit de krant

(1 februari 1996)

Pinokkelijn speelt Sagan

De Essense toneelgroep Pinokkelijn brengt dit speelseizoen een stuk van de bekende Franse schrijfster Françoise Sagan. "Kasteel in Zweden" is een boeiende psychologische thriller met een ongewoon slot. De toeschouwer wordt meegesleept in de vaart van de gebeurtenissen, tot de verrassende ontknoping volgt.

Toch is dit geen gewone thriller. De personages leven in een decadente wereld, het zijn cynische nietsnutten die geen ander doel in het leven hebben dan de bevrediging van hun zelfzuchtige verlangens. Hun relaties zijn "liaisons dangereux", waardoor ze proberen aan verveling en eenzaamheid te ontsnappen.

Ook nu weer ging Pinokkelijn de uitdaging niet uit de weg. Met "Kasteel in Zweden" werd eens te meer gekozen voor een toneelstuk dat voor spelers én toeschouwers méér dan louter ontspanning betekent.

"We hebben in de loop van de jaren zo'n beetje ons eigen publiek opgebouwd, en dat verwacht van ons toneelspel met enige diepgang", vertellen voorzitter Fons Janssens en Kristin Verbeeck, één van de pioniers en momenteel zowat de spil van Pinokkelijn. "Geen vrijblijvende stukken dus, die enkel bedoeld zijn om de zaal te amuseren, al hoort dat er natuurlijk ook bij".

Pinokkelijn is nu zo'n 23 jaar actief, heeft de meest uiteenlopende genres gebracht en al die tijd ook steeds zijn grenzen uitgeprobeerd. De jongste jaren zet deze tendens zich blijkbaar door bij meer amateurgezelschappen. Al schrikken sommige groepen ervoor terug, meestal omdat ze vrezen dat hun publiek zal afhaken. Bij Pinokkelijn is dat zeker niet het geval. Gewoonlijk kan het toneelgezelschap rekenen op vier volle zalen.