2006 - Tartuffe

Een klassieke komedie van Molière in een modern jasje gestoken door onze eigen Cit Peeters en Paul Ruys.

Vader Orgon is in de ban geraakt van de totaal berooide meneer Tartuffe en heeft hem in zijn huis opgenomen. Tartuffe blijkt een fanatieke gezondheidsmaniak. Vanaf nu heerst er een spartaans regime: feestjes, drank en sigaretten worden verboden en iedereen moet sporten.

Ondanks de protesten van zijn huisgenoten volgt Orgon Tartuffe blindelings. Zijn dochter Marianne moet haar lief maar laten vallen en met Tartuffe trouwen. Maar is die Tartuffe wel een betere partij voor haar? Niemand kent immers zijn achtergrond en nog minder zijn ware bedoelingen. Tartuffe blijkt een sluwe manipulator en een huichelaar met een dubbele moraal.

Er is een listig plan nodig om hem buiten te krijgen, maar dan is het al te laat.

De klassieke komedie van Molière in een modern jasje. Een vrije bewerking door Cit Peeters en Paul Ruys.

Personages

Tartuffe  

Vader Orgon  

Elvire, zijn vrouw  

Marianne, zijn dochter  

Valère, haar vrijer  

Daniel, zijn zoon  

Clement, hun oom  

Pernelle, de bobonne  

Dorine, de meid  

Molière  

Medewerkers

Regie en bewerking

Licht

Voorstellingen

3 maart 2006 20:30u (Vrijdag)

4 maart 2006 20:30u (Zaterdag)

10 maart 2006 20:30u (Vrijdag)

11 maart 20056 20:30u (Zaterdag)

Het Gildenhuis, Stationsstraat 59, 2910 Essen

Tartuffe

Molière schreef de grote karakterkomedie "Tartuffe ou l'Imposteur" in 1664.

Tartuffe is een godsdienstfanaticus, een fundamentalist die het evenwel zelf niet te nauw neemt. Molière stelde de hypocrisie in geloofszaken aan de kaak, hetgeen niet in goede aarde viel bij de vertegenwoordigers van de kerk. De publieke opvoering werd verboden, hoewel de eerste drie bedrijven werden gespeeld aan het hof. De Kerk noemde hem "een duivel in mensengedaante" en de aartsbisschop van Parijs bedreigde iedereen die het stuk las, zag of erin meespeelde met excommunicatie.

Molières theater werd gesloten. Hij herschreef het stuk nog tweemaal.

In 1669 verleende koning Lodewijk XIV uiteindelijk toelating tot opvoering.